Lottozahlen vom Samstag, 12.10.2019

  • 4
    23
    36
    42
    44